incredible-marketing Arrow

CENTRAL CARE CLINIC

1520 Lyon Ct.,
Charlotte, NC 28205

GET DIRECTIONS / VIEW MAP →

Appointments: 704-567-8218

Text/On call: 980-3200746

Liên lạc

Hướng dẫn đường đi

Từ xa lộ I-77 North:

Đi xa lộ I-77 Southbound về phía Charlotte. Ra exit 11, I-277 rồi quẹo sang trái vào I-277. Lấy exit 3A về phía Brevard St/N. Davidson St và đi thẳng 0.6 miles, rồi quẹo trái vào E. 10th St. Nhập vào Central Avenue sau 0.5 miles rồi tìm tiệm McDonald’s ở bên trái. Central Care Clinic ở bên phải của quý vị (cùng ngôi nhà với Mỹ Kim Jewelry) trước khi đến Giant Genie Pharmacy.

Từ xa lộ I-77 South:

Đi xa lộ I-77 Northbound về phía Charlotte. Ra exit 9 rồi nhập ở exit 9B vào I-277 North/US 74 East. Lấy exit 2A về phía 3rd/4th St và đi thẳng 0.4 miles, rồi quẹo phải vào E. 3rd St/NC-16. Quẹo trái vào South Kings Drive. Nhập vào Central Avenue sau 0.4 miles rồi đi thẳng 1.6 miles. Tìm tiệm McDonald’s ở bên trái. Central Care Clinic ở bên phải của quý vị (cùng ngôi nhà với Mỹ Kim Jewelry) trước khi đến Giant Genie Pharmacy.

Từ khu vực Mint Hill/Matthews:

Đi E. Independence Blvd/ US 74-West rồi exit 244 Briar Creek Rd về phía Bojangles Coliseum. Quẹo trái vào Briar Creek Rd, rồi trái vào Central Avenue. Đi thẳng 1 mile. Central Care Clinic ở bên trái của quý vị (cùng ngôi nhà với Mỹ Kim Jewelry) sau khi đến Giant Genie Pharmacy.

Từ Concord/I- 85 N:

Đi I-85 Southbound về phía Charlotte. Ra exit 41 Sugar Creek Road và quẹo trái về phía W. Sugar Creek Rd. Đi 2.9 miles rồi quẹo phải nhẹ sang Eastway Drive. Đi thẳng 2 miles rồi quẹo phải vào Central Avenue (tiệm Wendy’s ở góc đường). Đi thẳng 1.1 mile. Central Care Clinic ở bên trái của quý vị (cùng ngôi nhà với Mỹ Kim Jewelry) sau khi đến Giant Genie Pharmacy.