incredible-marketing Arrow

Thương tích vì tai nạn

Chúng tôi chữa trị bệnh nhân mọi lứa tuổi về thương tích xe tự động bằng nhiều phương thức chữa trị khác nhau, gồm có vật lý trị liệu, y học thần kinh, kỹ thuật vận dụng, và y khoa trị liệu. Mỗi bệnh nhân được bác sĩ thẩm định riêng rẽ đều kỳ để chắc chắn bệnh nhân tiến bộ đúng theo kế hoạch.

Chúng tôi cũng có kết nối mọi dịch vụ pháp lý để đẩy nhanh tiến trình. Chúng tôi có dịch vụ pháp lý bằng tiếng Anh, Tây-ban-nha, Việt Nam và tiếng khác trên căn bản dự phòng.