incredible-marketing Arrow

Dịch vụ về dị ứng

Chúng tôi làm thử nghiệm ngoài da để xác định mọi hình dạng dị ứng thức ăn, ngứa hoặc phát ban ngoài da, hen suyễn và sốt cỏ khô ở mọi tuổi.

Mỗi bệnh nhân sẽ được thẩm định riêng từng người về quá trình và triệu chứng, sau đó thử nghiệm độc lập và cho biết kết quả tại chỗ cùng lúc với thử nghiệm. Sau đó bệnh nhân sẽ có thể được trị liệu miễn dịch để chữa trị hữu hiệu căn bệnh chứ không chỉ triệu chứng.